ფული პოლიტიკაში

27
This publication is only available in electronic format
Published: 
11 February 2016
Language: 
ქართული
Pages: 
2

დღევანდელ მსოფლიოში პოლიტიკა ძვირადღირებული საქმიანობაა, ამდენად, დღეს ფული ყველაზე დიდი საშიშროებაა დემოკრატიისათვის.

პრაქტიკულად, რაც უფრო დიდია ფულის გავლენა პოლიტიკაზე, მით ნაკლებია მასში ცალკეული მოქალაქის ჩართულობის ძალა. დღეს, როგორც არასდროს ჭარბობს კომერციალიზირებული და ძვირადღირებული საარჩევნო კამპანიები. ფული განსაზღვრავს კანდიდატის შესაძლებლობას მონაწილეობა მიიღოს - და ზოგჯერ გაიმარჯვოს კიდეც - არჩევნებში.

ბევრ ქვეყანაში კამპანიაზე გაწეული დანახარჯების შემცირებისა და რამდენიმე მსხვილი დონორის გავლენის შემცირების აუცილებლობის საჭიროება დგას.

15 წელზე მეტია დემოკრატიისა და საარჩევნო მხარდაჭერის საერთაშორისო ინსტიტუტი (International IDEA) აქვეყნებს პუბლიკაციებს, ქმნის მონაცემთა ბაზებს და რჩევებს აძლევს მთავრობებსა და პოლიტიკოსებს მათი საფინანსო სისტემის ფორმირებაში. დემოკრატიისა და საარჩევნო მხარდაჭერის საერთაშორისო ინსტიტუტის 2014 წლის სახელმძღვანელოში პოლიტიკურ ფინანსებზე: „პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო კამპანიის დაფინანსება“.

ნათლად არის წარმოჩენილი, რომ პოლიტიკასა და ფულთან ასოცირებული სირთულეებისა და გამოწვევების გადასალახად ყველაზე დიდ ბარიერს წარმოადგენს არსებული წესებისა და რეგულაციების სუსტი იმპლემენტაცია და აღსრულება, და შესაბამისად, მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარების პოლიტიკური ნების არარსებობა.

Related News

Jan
25
2018
International IDEA Secretary-General Yves Leterme presenting at the Annual Democracy Forum in Lima, Peru, 21 November 2017. Photo credit: Yael Rojas.

International IDEA Secretary-General Yves Leterme presenting at the Annual Democracy Forum in Lima, Peru, 21 November 2017. Photo credit: Yael Rojas.

News Article
Nov
27
2017
Yangon Region Chief Minister, U Phyo Min Thein, addressing regional government staff and representatives from the EU and International IDEA. Image: Thet Htun Aung.

Yangon Region Chief Minister, U Phyo Min Thein, addressing regional government staff and representatives from the EU and International IDEA. Image: Thet Htun Aung.

News Article
Nov
10
2017
Dr Daniel Zovatto, Regional Director for Latin America and the Caribbean of International IDEA (far left), together with the group of former presidents and personalities who participated in the Second Presidential Dialogue: 'Towards the Reinvention of the Political Parties'.

Dr Daniel Zovatto, Regional Director for Latin America and the Caribbean of International IDEA (far left), together with the group of former presidents and personalities who participated in the Second Presidential Dialogue: 'Towards the Reinvention of the Political Parties'.

News Article
Nov
01
2017
UN breakfast session “Women and the Future of Work"

UN breakfast session “Women and the Future of Work" 

Image: UN Women

News Article