Uwajibikaji wa Kidemokrasia katika Utoaji wa Huduma: Mwongozo wa kiutendaji katika kubainisha maboresho kupitia tathmini

54
This publication is only available in electronic format
Published: 
9 December 2016
Language: 
Kiswahili
Pages: 
100
ISBN: 
978-91-7671-078-4 (Print)
Author(s): 
Helena Bjuremalm, Alberto Fernández Gibaja, Jorge Valladares Molleda

Nchi zenye viwango vya chini vya utoaji wa huduma kwa kawaida zinafanana katika jambo moja: upungufu au ukosefu wa maandalizi kuhusu vikwazo au uthawabishaji. Kwa hiyo hata kama demokrasia inatazamwa kama dhana inayohusisha taratibu za uwajibikaji, hali halisi inatatanisha zaidi. Kuna vipengele vingi vinavyoathiri utoaji wa huduma na namna taratibu za uwajibikaji zinavyofanya kazi. Mara nyingi njia hizo huwa hazipo kabisa, hazifai au zinazobagua kwa misingi ya utambulisho wa mtu, mwelekeo wa kijinsia, umri, kipato, ulemavu au nguvu ya mtu kijamii.

Mwongozo huu una mbinu za tathmini zinazotumika kubainisha maboresho katika njia za uwajibikaji wa kidemokrasia. Mfumo huu ni nyongeza mpya kwenye mkusanyiko wa mifumo ya tathmini inayoongozwa na wananchi wa International IDEA: Hali ya Demokrasia na Hali ya Tathmini ya Demokrasia katika Jamii Husika. Watumiaji wa mwongozo huu wataweza kubainisha iwapo wahusika wanaweza kuwajibika katika kila hatua ya mchakato wa sera juu ya utoaji wa huduma za umma, na pia jinsi ya kuboresha njia hizo za uwajibikaji.

Contents

Dibaji

Akronimi na Vifupisho

Utangulizi

1. Dhana za Tathmini

2. Mfumo wa Tathmini

3. Mchakato, Hatua Muhimu na Mtiririko wa Kazi ya Tathmini

Maelezo

Related News

Apr
24
2018
Photo credit: Coordinadora de la Mujer

Photo credit: Coordinadora de la Mujer

News Article
Apr
23
2018
President Pedro Pablo Kuczynski resigns his position. Photo credit: Gestión.

President Pedro Pablo Kuczynski resigns his position. Photo credit: Gestión.

News Article
Mar
15
2018
Plenary Session of the Peruvian Congress of the Republic. Photo credit: Andina/CDR

Plenary Session of the Peruvian Congress of the Republic. Photo credit: Andina/CDR

News Article
Feb
28
2018
Hyppolite market before it took fire on February 2018. Photo credit: Carsten ten Brink, 2014.

Hyppolite market before it took fire on February 2018. Photo credit: Carsten ten Brink, 2014.

News Article